Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hodepine

Velkommen til deg som ønsker å vite litt mer om hvordan vi behandler hodepine. Hvis du ikke har lest Demokraten-artikkelen angående hodepine og barn kommer noen av våre holdninger frem her.

Under vil du finne overskriftene:

  • Barn med hodepine
  • Ungdom med hodepine
  • Voksne med hodepine
  • Hodepine etter traumer.
  • Behandlingen av hodesmertene
  • Hvilke type hodepine.
  • Komorbiditet med psykiatri
  • Hvorfor annonsere angående hodepine?
  • Avsluttende ord til deg med vondt i hode


Barn med hodepine

Barnelegeforeningen sier at så mange som 1 av 5 skolebarn har gjentagende hodepine.

Det er mange barn.

Det er også forskning som viser at voksne ikke alltid tar barns hodepineplager på alvor. Det er lett å overse at et barn klager over noe vi mener et barn ikke bør ha. Det er heller ikke lett når man ikke vet hva man eventuelt skal gjøre med det. Internettsøk vil lede i mange retninger. Mange ender i diverse råd uten at man vet årsak eller løsning.

Forskning viser også at barn med hodepine har lettere for å få hodepine og andre muskel og skjelett plager senere i livet.

Vi mener at barns klager over plager og spesielt hodepine, skal taes på alvor. Et barn med plager som ikke blir trodd har det ikke bra.

Vi får ofte spørsmålet om hvorfor barnet har vondt i hode. ”Barn skal da ikke ha vondt i hode!!” Vi jobber ut ifra en grunnleggende forståelse av hvordan ledd og muskler skal fungere i et barn og har utviklet vår innfallsvinkel på dette. Dette er i trå med forståelsen som er beskrevet i KISS-KIDD konseptet eller det assymetriske barnet.

For mange av disse barna har vi nå en løsning. Vårt team har hatt en betydelig faglig utvikling og erfaring med mange hundre barn og ungdom.

Der vi har funn innen vårt fagområde, og det finner vi hos de fleste, får vi veldig gode resultater.

Barn som har kvittet seg med hodepine er nå dagligdags hos oss.

  

Ungdom med hodepine

Noen ungdom utvikler hodepine i ungdomstiden med økte krav fra skole og livet generelt. Det er dessverre slik hos oss at mange har en historie hvor de har hatt hodepinen fra barndomsårene og dette har bare blitt forverret. Det gjør inntrykk å møte ungdom som forteller at de har vondt i hode daglig, men at de har sluttet å si ifra fordi de ikke blir hørt. Ungdom som blir sett på som late, men som ikke klarer å gå på skolen fordi de har vondt, kan gi medfølelse. Når skolegang og sosialt liv blir redusert handler det om en fremtid. Når man møter ungdom som til tross for sine plager klarer å få livet til å fungere, blir man imponert. Å se fortvilelsen og noen ganger irritasjonen til foreldre som ikke kan lindre sine barns plager gir en utvidet forståelse av problemets påvirkning av hele familien.

Med ungdom er behandlingen noe mer involvert enn med barn. De har ofte hatt plagene og årsaken til plagene over lengre tid. Vår forståelse av utviklingen av problemet gjør tiltakene rettet. Vår forståelse i detalj over hvordan kroppen blir brukt i skole og fritid gjør at vi kan finne og forandre utløsende faktorer. Gjennom informasjon og samtaler påvirkes den sosiale dynamikken slik at hverdagen blir lettere.

Vårt team har hatt en betydelig faglig utvikling og erfaring med mange hundre barn og ungdom.

Der vi har funn innen vårt fagområde, og det har vi hos de fleste, får vi veldig gode resultater.

Ungdom som har kvittet seg med hodepine er nå dagligdags hos oss.

  

Voksne med hodepine

Det er mange voksne som utvikler hodepine hvor utløsende faktorer er å finne i livets gang og belastningene som dette innebærer. Det er allikevel slik at mange har en hodepinehistorie som går mange år tilbake. Gjennom mange forsøk og frustrasjoner rundt forskjellige behandlingstilnærming har mange gitt opp. Noen behandlinger har ikke fungert og noen har gitt midlertidig lindring, men det har vist seg å være vanskelig å finne en løsning.

I denne gruppen er det mennesker som lever med plagene, de går på jobben, de fungerer i familien, de prøver å ignorere smertene, de bruker medisiner for å lindre og ta bort smertetoppene og de klarer det, men det tar på. Noen ganger er det slitsomt og det er ikke alltid verken humør eller energi er på topp.

Andre i denne gruppen er affisert på en slik måte at de jevnlig ikke kan møte på jobb og familien blir vant til at mor må hvile i dag. I forskjellige grader av plager havner de mest affiserte med å stå utenfor arbeidslivet med uføretrygd.

Noen har sporadiske hodepiner. Den kommer og går litt i forhold til stress og andre påkjenninger, men også ut av det blå. Med jevne eller ujevne mellomrom. For noen kommer plagene når man skal slappe av som i ferier eller helger - det er frustrerende. For noen kommer det når man gleder seg og ser frem til et sosialt samvær - det er ødeleggende.

Vårt team har hatt en betydelig faglig utvikling og erfaring med mange tusen barn, ungdom og voksne med langvarige plager.

Der vi har funn innen vårt fagområde, og det har vi hos de fleste, får vi veldig gode resultater.

Voksne som har blitt vesentlig bedre og som har kvittet seg med hodepine er nå dagligdags hos oss.

 

Hodepine etter traumer

Vi har en del av de som kommer med hodepine som har en historie hvor plagene startet etter et traume. Dette kan være større bilulykker, men det kan også være etter fall, fall fra hest, sammenstøt på idrettsbanen, sykkel ulykker og slag mot hode. Disse skadene er ofte utfordrende på spesielle måter. I denne gruppen er det skader av en slik art at det er veldig vanskelig og kanskje umulig å få gjort alt bra. Vi har allikevel gode erfaringer og når vi ser bort fra de aller mest alvorlige skadene blir de aller fleste vesentlig bedre og symptomfrie.

  

Behandlingen av hodesmertene

Noen opplever at behandlingen gir raske resultater. Det er ikke slik at det nødvendigvis tar veldig lang tid for å bli bedre bare fordi man har hatt plagene lenge. Det er allikevel slik at når man har hatt vondt i hode lenge så er tendensen at behandlingen er mer omfattende. Hodepine behandling varierer fra det helt enkle til et veldig komplekse.

I behandlingen har vi teknikker og metoder som må gjøres av en kyndig terapeut. Andre deler av behandlingen gjør du selv med vår hjelp og veiledning.

  

Hvilke type hodepine.

Det er mange forskjellige type hodepiner.

Hodepinene vi behandler er forårsaket av feil i muskel og skjellett systemet. De aller fleste som oppsøker oss har denne type hodepine.

Det er noen hodepiner som har årsak i alvorlig sykdom som for eksempel svulst og hjerneblødning. Det er heldigvis ikke så mange som har dette og vi behandler det selvfølgelig ikke.

Migrene er en hodepine type som man mener har med sirkulasjonsforstyrrelser inne i hjernen. Det er imidlertid forskjellige meninger og kanskje ikke helt sikkert hva som er årsaken. Det er vanlig at de som har migrene også har en ”vanlig” hodepine. Denne kan vi behandle. Vi ser også at hos en rekke av både barn og voksne som har migrene blir migrenen også vesentlig bedre. Her reduseres antall migrene anfall og intensiteten er lettere.

 

Komorbiditet med psykiatri 

Et litt vanskelig ord som betyr at en person kan ha flere lidelser samtidig. Med vondt i hode er det vanlig at personen har andre smerteområder i kroppen. Mest utsatt er nakke og skulder områdene. Dette kompliserer situasjonen. Vi er vant til det, og har som regel disse områdene som en del av behandlingen.

Hodepine personer kan også ha lidelser i helt andre sykdomsområder. Psykiske lidelser er et område vi jobber med og vi liker det. Velkommen.

 

Hvorfor annonsere angående hodepine?

De aller fleste som kommer til oss kommer med anbefalinger fra venner, naboer, familie og kollegaer. En del av de voksne som er her med sine barn ønsker også vurderinger av deres egen hodesmerte.

Vi ønsker å informere deg, som ikke kjenner noen som har vært her, fordi vi faktisk mener vi kan hjelpe deg og mange andre.

For å nå deg…..må vi markedsføre. Vi håper du er en av de som blir glad for at vi gjorde det.

 

Avsluttende ord til deg med vondt i hode

Vondt i hode er et stort problem som reduserer livskvalitet og som koster samfunnet voldsomt. Vi ønsker å bidra til at du eller ditt barn skal få det bedre. Vi har jobbet hardt og intenst med å finne løsninger for din hodepine og vi kommer til å fortsette med det.

Veldig mange av de vi behandler angrer på at de ikke gjorde det før. Hos oss får du en førstegangs undersøkelse. Etter den kan vi si om vi kan hjelpe deg og hvorfor vi kan hjelpe deg. Vi prøver å gi deg god informasjon slik at du kan ta en god beslutning om dette er noe du ønsker å gå videre med. Vi prøver å være ærlige med våre styrker og svakheter og hva som kreves av deg. Det er du som velger.

 

Vennlig hilsen

Manuellterapeut

Bent Brask

 

Ring Manuell Terapi Klinikken og prat med Rebecca for mer informasjon om tilbudet.

Telefon 69337811

Rebecca@manuellterapiklinikken.no

 

 

Mange av barna som starter på skolen til høsten
og som sliter med hodepine
trenger ikke det lengre!

 

PS. Til leger eller andre interesserte brukergrupper.

Jeg gjør gjerne en 20 minutter faglig lunsj presentasjon for ditt kontor.

 

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2024 Manuell Terapi Klinikken