Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Bedriftshelsetjenester

Manuell Terapi Klinikken gir tilbud til bedrifter om forebygging og behandling av muskel og skjellett plager i bedriften.  Vi jobber daglig med personer som har fått store plager og har derfor høy kompetanse i å forstå hvordan disse plagene utvikler seg.  Vi fokuserer på løsning av aktuelt problem og forebygging av fremtidig utvikling av problemet for den enkelte.  For bedriften  kan vi gi arbeidsplassvurderinger og være med på å vurdere bedriftens helhetlige helse arbeide.

I vårt arbeide har vi en grunnleggende holdning hvor vi skal legge igjen mer verdi i de bedriftene vi jobber med enn det vi tar ut.

Bent Brask ytring i Fredrikstad Blad 09.01.14 etter denne artikkelen om sykemeldinger i kommunale barnehager.  Det er mulig å få sykefraværet ned:

Kommentarer til dagens artikkel « Får ikke ned fraværet»

Bent Brask, daglig leder Manuell Terapi Klinikken

Jeg ser i dagens avis at sykemeldingene i barnehagene igjen er et tema og at Beta prosjektet denne gangen blir nevnt. Undertegnede og Manuell Terapi Klinikken var deltagende i dette prosjektet og ansvarlig for behandlingsdelen.

Prosjektet ble vurdert og mottatt meget positivt.  Det var 7 barnehager med i prosjektet. De personene som var med i prosjektet representerte på det meste 7,8% av sykemeldingene i de aktuelle barnehagene og ved prosjekt slutt var andelen 0.5 prosent.  Prosjektet viste derfor at det var mulig å redusere sykemeldingene.

I prosjekt rapporten sier jeg at «det var en stor overraskelse at så mange av medarbeiderne opplevde så store plager og at plagene opplevdes som så truende for sykemelding.   58 av 105 medarbeiderne sendte inn skjemaene og dette var overraskende mange», «at en gruppe mennesker, som i hovedsak er på jobb, har en smerte rapportering fra ca VAS 5 i ro, over 6 i bevegelse og at de opplever sin fare for å bli sykemeldt rangert til VAS over 6 er overraskende, bekymringsfullt og bemerkelsesverdig» (VAS er en 1-10 scala) og «Mengden og kompleksiteten av plager har overrasket oss.  Hvorfor det er slik er sikkert komplekst, men det bør være en tankevekker både for arbeidsgiver, NAV og andre instanser interessert i arbeidstakernes funksjon.»

 Vårt inntrykk var at barnehage medarbeiderne var engasjerte, likte jobben sin og ville på jobb, men at de fysiske plagene var mange.   Dette mener jeg henger i sammen med de fysiske forutsetningene til hver enkelt person, men at dette påvirkes i sterk grad av belastningene personen utsettes for.  I dagens artikkel synes jeg det derfor er veldig aktuelt å ta på alvor kommentarene om behovet for flere hender og om redusert bruk av vikarer virkelig sparer penger.  Dette er ikke en ukjent problemstilling.  Fra vårt ståsted viste vi at det gikk an å bedre hver enkelt medarbeiders kropp og at dette reduserte mengde av plager og sykemeldinger.

Hvorfor er det da at et prosjekt som ble vurdert positivt og som nådde målsetningene ikke blir videreført og 5 år senere blir det begrunnet med at det koster penger.  For mannen i gata og meg selv så er det logisk at det å få medarbeidere behandlet og frisk, hvis man klarer det, må være mer lønnsomt en at han går på sykemelding.  Jeg har noen formeninger om hvorfor det blir slik, men kanskje Kirsten Glad eller rådmannen kunne forklare sitt regnestykke på hvorfor dette blir for dyrt.

I prosjektets konklusjon sier jeg i avsluttende kommentarer at « I diskusjonene rundt prosjektets tankegang håper jeg politikere, trygdeledere og administratorer, og kommune(bedrifts) ledere og administratorer gjør grundig og at prosjektet kan gi et godt utgangspunkt for nye tanker.  Denne diskusjonen vil vi selvfølgelig være med å bidra på, med mange synspunkter, som også går på forbedringer rundt denne typen arbeidsmetode.»    Om denne diskusjonen har skjedd vet ikke jeg, men vi har i hvert fall ikke blitt invitert til denne diskusjonen i forhold til barnehagene.

Deltagelse i prosjektet var for oss positivt.  Vi fikk masse erfaring som vi selvfølgelig har tatt med oss videre, og vi var fornøyd med våre resultater.  I dagens artikkel får vi positiv omtale, men i en kontekst av prosjekter som ikke har gitt resultater.  Beta prosjektet ga resultater, det er videreføringen av prosjektet som ikke har fungert.  Hvis det er interesse for å få ned sykemeldingene kan det gjøres, men da må det gjøres i en helhetlig økonomisk kontekst for jeg har faktisk lyst til å få litt betalt.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2024 Manuell Terapi Klinikken