Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Artikkl i "muskel og skjelett"– Evidensbasert praksis er ikke nok
Vil ha en resultatbasert praksis
Måling av smerte, muskelstyrke og bevegelsesutslag er standardprosedyrer for manuellterapeuter. Manuellterapeut Bent Brask mener målingene må skje på en mer presis og objektiv måte enn det som er vanlig  i dag. Han vil hjelp av nye tekniske hjelpmidler utvikle en resultatbasert praksis i manuellterapi.
Det er opplest og vedtatt at manuellterapeuter skal holde seg til evidensbasert praksis. Undersøkelses- og behandlingsmetodene som brukes, skal kunne dokumenteres ved hjelp av forskning.  Men evidensbasert kunnskap gjelder på gruppenivå. Enkeltpasienter kan reagere ulikt på samme behandling eller den enkelte terapeut kan utføre behandlingene på forskjellige måter.  
– Det er bra at manuellterapeuter gjør som forskningen sier, men det gir likevel ingen garanti for et godt behandlingsresultat i det enkelte tilfelle. Vi må derfor også ha fokus på resultatet av behandlingen, vi må ha en resultatbasert praksis, sier Brask.  
Manuellterapeuter måler
For å finne ut om en behandling har virket, spør manuellterapeuter pasientene om de har det «bra» eller «om det fortsatt er vondt». Manuellterapeutene kan også kjenne etter om muskelstyrke og bevegelsesutslag har økt.  
– Vi er opplært til å teste og reteste for å kontrollere om behandlingen virker. Men de tradisjonelle målemetodene våre er ikke særlig nøyaktige. Ved hjelp av ulike tester kan vi skille mellom vondt og ikke-vondt, stort og lite bevegelsesutslag og så videre. I mange tilfeller er slik grove målemetoder tilstrekkelige. Men svært ofte kan mer fingraderte og nøyaktige målemetoder være hensiktsmessig for å finne ut om en rehabiliteringsprosess er lagt opp på riktig måte, og for å kunne gjøre fornuftige kliniske resonnementer.  
Compliance
Brask sier at mer nøyaktige målinger kan brukes som hjelp i oppfølgingen av pasientene.
– Ofte gir vi pasientene hjemmeøvelser, men så blir de likevel ikke gjort. Ved hjelp av nøyaktige målinger kan vi påvise at pasientene ikke har gjort hjemmeleksa si. Da kan vi ta opp dette med dem.  Slik kan målinger bidra til å bedre compliance.  
Han legger til at nøyaktige målinger også kan vise pasientene at de gjør fremskritt som det kanskje ikke er så lett merke selv.
– Dette kan utnyttes til å oppmuntre pasientene til å fortsette rehabiliteringsopplegget.
Reliabelt utstyr fins
Brask har trålt Internett for å finne utstyr som kan gjøre nøyaktige målinger. Og det fins nå apparater som kan gjøre målejobben for manuellterapeuter, både når det gjelder smertemålinger, muskelstyrke og bevegelsesutslag.
– Det er apparater som er så nøyaktige og reliable at de brukes i forskning. Samtidig er de så enkle å bruke at de kan brukes i en vanlig klinisk praksis.
Apparatene kan enten brukes hver for seg eller sammen med dataløsninger på PC.  Prisene for algometer, muskeltester, gripp og inklinometer koster rundt ca. 10.000 kroner. Mer avanserte trådløst utstyr koster om lag 20.000 kroner per enhet. Softwaren som binder det hele sammen koster ca. 25.000 kroner.
Selv benytter Brask trådløst utstyrer som er tilknyttet en PC.
– Måleresultatene går rett inn i programvaren på datamaskinen. Med noen tastetrykk kan det skrives ut rapporter som viser hvordan utviklingen av den enkelte pasienten har vært.  
Resultatkrav
Fordi mulighetene nå ligger til rette for det, tror Brask at det etter hvert vil komme sterkere krav fra myndigheter og forsikringsselskaper når det gjelder dokumentasjon av resultater.
– I USA ser vi allerede at det stilles slike krav for at behandling skal bli dekket, forteller han.
Brask mener norske manuellterapeuter bør forberede seg på at norske myndigheter kommer etter og stiller slike krav til helsetjenesten.
Billedtekst: Med moderne utstyr er det enkelt å måle muskelstyrke. Pasienten presser mot styrkemåleren som behandleren holder i hånden. Muskelstyrken kan avleses i displayet.

Billedtekst: Med en enhet på bekkenbenet og en på C7 måles bevegeligheten i ryggsøylen. Med trådløs overføring går resultatet rett inn på datamaskinen.  

Billedtekst: Bent Brask importerer  måleutstyr for salg til norske manuellterapeuter. Sjekk www.manuellterapiklinikken.no for opplysninger.  


Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2024 Manuell Terapi Klinikken